Evaluatie RVS 2019-2023

Een onafhankelijke evaluatiecommissie onder voorzitterschap van Prof. Dr. Hans Boutellier heeft de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) over de periode 2019 tot en met 2023 geëvalueerd. Vandaag boden commissievoorzitter Hans Boutellier en RVS-voorzitter Jet Bussemaker het evaluatierapport ‘& nu verder’ aan Siebe Riedstra, interim-secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), aan.

Werkwijze

De Kaderwet Adviescolleges verplicht de RVS om eens in de 4 jaar een evaluatieverslag op te stellen. Het evaluatierapport ‘& nu verder’ betreft de periode 2019 tot en met 2023. De RVS heeft allereerst een zelfevaluatierapport opgesteld. In dit rapport beschrijft de RVS de eigen organisatie, reflecteert het op de geëvalueerde jaren en kijkt het vooruit. De zelfevaluatie diende als achtergronddocument voor de evaluatiecommissie. Deze is met een tweeledige opdracht aan de slag gegaan: het onafhankelijk toetsen van het functioneren van de RVS inclusief de bevindingen van de zelfevaluatie; en advies geven op de zes door de RVS gestelde vragen over onder andere de uitvoer van de aanbevelingen van de vorige evaluatie en de gekozen stijl van adviseren. Tijdens het evaluatieproces heeft de evaluatiecommissie adviesproducten bekeken en met 35 personen met een verscheidenheid aan achtergronden gesproken.

Evaluatiecommissie

De externe evaluatiecommissie bestond uit Prof. Dr. Hans Boutellier (voorzitter), bijzonder hoogleraar Polarisatie en Maatschappelijke veerkracht aan de Vrije Universiteit; Prof. Dr. Caroline Baan, bijzonder hoogleraar Integrale Gezondheidszorg aan de Universiteit Tilburg; Drs. Martin Sitalsing, Politiechef eenheid Noord-Nederland en landelijk portefeuillehouder zorg en veiligheid; en Dr. Marit Tanke, Directeur Strategie en Innovatie bij VGZ.