Evaluatie van de RVS 2019-2023

Een onafhankelijke evaluatiecommissie onder voorzitterschap van Prof. Dr. Hans Boutellier heeft de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) over de periode 2019 tot en met 2023 geëvalueerd. Vandaag boden commissievoorzitter Hans Boutellier en RVS-voorzitter Jet Bussemaker het evaluatierapport ‘& nu verder’ aan Siebe Riedstra, interim-secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), aan.

De evaluatiecommissie concludeert dat de RVS een belangrijke rol binnen het werkterrein van volksgezondheid, welzijn en samenleving vervult. De RVS heeft in de periode 2019 tot en met 2023 grote stappen voorwaarts gezet in onder andere relevantie, professionaliteit en impact van de adviezen. Op basis van gesprekken stelt de evaluatiecommissie dat de RVS een gezaghebbend adviesorgaan is dat belangrijke thema’s agendeert, discussies openbreekt en verandering start of versterkt. De evaluatie laat zien dat er mogelijkheden liggen om de toegevoegde waarde van de advisering van de RVS verder te vergroten. De commissie doet hiervoor zes aanbevelingen. Twee hiervan zijn niet alleen gericht op de RVS zelf, maar vragen ook iets van het ministerie van VWS en andere belanghebbenden. De belangrijkste boodschap is dat de RVS aan kracht kan winnen door op allerlei vlakken gerichtere keuzes te maken, vanuit zijn kernfunctie: strategisch adviseren met agenderende, informerende en richtinggevende producten gericht op de (middel)lange termijn.

RVS-voorzitter Jet Bussemaker: “Ik ben blij met deze evaluatie. De ingezette veranderingen in de afgelopen raadsperiode hebben haar vruchten afgeworpen. De evaluatie bevestigt dat we onze huidige manier van werken en onze focus op de relatie tussen volksgezondheid & samenleving in de basis kunnen voortzetten. Zoals ook de titel van het rapport mooi aangeeft willen we nu verder doorbouwen op deze sterke basis, want er valt altijd te verbeteren. Bij het opstellen en het uitvoeren van de nieuwe werkagenda over de periode 2024 tot en met 2028 zullen wij gerichtere keuzes maken, die bijdragen aan het vergroten van de toegevoegde waarde van de RVS.”

Werkwijze

De Kaderwet Adviescolleges verplicht de RVS om eens in de 4 jaar een evaluatieverslag op te stellen. Het evaluatierapport ‘& nu verder’ betreft de periode 2019 tot en met 2023. De RVS heeft allereerst een zelfevaluatierapport opgesteld. In dit rapport beschrijft de RVS de eigen organisatie, reflecteert het op de geëvalueerde jaren en kijkt het vooruit. De zelfevaluatie diende als achtergronddocument voor de evaluatiecommissie. Deze is met een tweeledige opdracht aan de slag gegaan: het onafhankelijk toetsen van het functioneren van de RVS inclusief de bevindingen van de zelfevaluatie; en advies geven op de zes door de RVS gestelde vragen over onder andere de uitvoer van de aanbevelingen van de vorige evaluatie en de gekozen stijl van adviseren. Tijdens het evaluatieproces heeft de evaluatiecommissie adviesproducten bekeken en met 35 personen met een verscheidenheid aan achtergronden gesproken.

V.l.n.r.: Stannie Driessen (directeur RVS), Siebe Riedstra (interim-secretaris-generaal VWS), Jet Bussemaker (voorzitter RVS), Hans Boutellier (voorzitter evaluatiecommissie)

Evaluatiecommissie

De externe evaluatiecommissie bestond uit Prof. Dr. Hans Boutellier (voorzitter), bijzonder hoogleraar Polarisatie en Maatschappelijke veerkracht aan de Vrije Universiteit; Prof. Dr. Caroline Baan, bijzonder hoogleraar Integrale Gezondheidszorg aan de Universiteit Tilburg; Drs. Martin Sitalsing, Politiechef eenheid Noord-Nederland en landelijk portefeuillehouder zorg en veiligheid; en Dr. Marit Tanke, Directeur Strategie en Innovatie bij VGZ.