Derde raadpleging In het Oog van de Storm

Met de recente versoepelingen van de intelligente lockdown is de coronacrisis een nieuwe fase ingegaan. De derde coronaraadpleging 'goed en gezond (samen)leven' gaat vandaag van start. Denkt u mee? Het invullen duurt ongeveer 15 minuten en kan tot 17 juli.

Deze derde raadpleging focust zich op ‘goed en gezond (samen)leven’ in de onzekere periode waarin het coronavirus deel van onze levens uitmaakt. Het doel is om een beeld te krijgen van de omschakeling van (intelligente) lockdown naar een soepeler regime, de praktische en bestuurlijke knelpunten en de manier waarop de samenleving daarmee omgaat.

Eerdere coronaraadplegingen

Via de raadplegingen krijgt de RVS inzicht in wat er als gevolg van de coronacrisis speelt in Nederland, zodat we regering en parlement beter en scherper kunnen adviseren over de thema’s van onze werkagenda.

De eerste raadpleging stond in het teken van knelpunten, initiatieven en innovaties in de eerste weken van de crisis. De resultaten zijn verwerkt in het blog 'Van kwetsbaarheid naar verbondenheid'.

De tweede raadpleging richtte zich op vragen over waardering van/in de zorg en zorg op afstand. De resultaten worden gebruikt voor de adviezen van de commissies ‘zorg op afstand’ en ‘arbeidsmarktproblemen in de zorg’. Ook de adviezen van deze derde raadpleging zullen worden gebruikt als input voor lopende trajecten.