Blogreeks Anders verantwoorden: Hans Boutellier

De RVS onderzoekt in het adviestraject ‘Anders verantwoorden’ hoe verantwoording beter kan bijdragen aan goede zorg en ondersteuning. Het advies verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2019. In aanloop daarnaartoe heeft de RVS verschillende denkers en deskundigen gevraagd een blog te schrijven. De blogs dienen als inspiratie voor het advies. Elk belichten zij het thema vanuit hun eigen invalshoek. Ze zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteurs. Zie hier voor meer informatie over het adviestraject en de andere blogs.

Geïnformeerde wijsheid

In talkshows doet zich met enige regelmaat de situatie voor dat de gast die toevallig aanwezig is haar of zijn mening geeft over het nieuws van de dag. Dus dan kun je bijvoorbeeld horen dat Gerard Joling ook tegen het IS-kalifaat is, of dat Patty Brard vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn met de leugens rond de CO2. Deze voorbeelden zijn fictief, maar ook dat maakt niet meer uit in een tijd van alternatieve feiten en klets-maar-raak-politiek.

In die vervreemdende context van ‘ieder zijn mening’ voel ik me altijd zeer vereerd als ik mag aanschuiven bij een expertmeeting. Zo mocht ik onlangs aanschuiven bij een expertmeeting van de RVS – het onderwerp was ‘verantwoorden in zorg en sociaal domein’. De combinatie van vakkennis van artsen, experts op het terrein van governance en maatschappelijke duiders geeft daadwerkelijk nieuwe inzichten die niet vallen onder de noemer raketwetenschap, maar toch echt veel verder gaan dan het uitwisselen van meningen. Misschien moet ik de opbrengst ‘geïnformeerde wijsheid’ noemen. Lees hier de nieuwe blog 'Geïnformeerde wijsheid' van Hans Boutellier.

Lees ook de andere blogs die al eerder verschenen zijn:

Hans Boutellier