Werkagenda 2015 - 2019

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) beschrijft in deze werkagenda zijn visie, missie, werkvormen en vier kernthema’s voor de komende raadsperiode (2015-2019):

Veranderende verzorgingsstaat

Veranderende verzorgingsstaat

De verzorgingsstaat zoals deze na de oorlog is opgebouwd, is in verandering. Een herbezinning was, is en blijft nodig om de collectieve uitgaven te beheersen en de solidariteit te behouden. Lees verder

Verantwoord sturen

Verantwoord sturen

In de afgelopen decennia hebben juridische en economische sturingsmodellen het beleid sterk bepaald. Het beheersen van de collectieve uitgaven is een dominante sturende factor... Lees verder

De belofte van wetenschap en technologie

De belofte van wetenschap en technologie

De ontwikkelingen binnen de wetenschap en technologie gaan razendsnel. Burgers, instellingen en professionals profiteren dagelijks van nieuwe vindingen. Lees verder

De levensloop, levenslang en levensbreed

De levensloop, levenslang en levensbreed

De Nederlandse samenleving ziet er anders uit dan een twintig jaar geleden. Er zijn meer ouderen, meer migranten, meer mensen die in de stad wonen en meer alleenstaanden. Lees verder

Deze kernthema’s geven richting aan de adviezen en activiteiten van de RVS in de komende vier jaar. Binnen deze kernthema’s heeft de Raad in het voorjaar drie adviesonderwerpen gekozen waaraan nu al wordt gewerkt. Daarnaast geeft de Raad hier vast een blik op mogelijke adviesonderwerpen voor 2016 en erna.