Digitale dialoog: behoeften van experts uit de praktijk van digitale zorg

Op 3 december 2020 gingen de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut Nederland (ZIN) met 90 experts binnen de (digitale) zorg in gesprek over de verdere stappen in het gebruik en de ontwikkeling van digitale zorg na de coronacrisis. Deze digitale dialoog organiseerden wij als vervolg op onze recente adviezen over digitale zorg. Om zo verdere invulling te geven aan onze adviezen en VWS te helpen deze gericht in de praktijk te brengen. De opgedane input is in dit verslag onderverdeeld in aanbevelingen voor de bekostiging van de digitale zorg, en voor de lerende praktijk.

Kijk terug

Bekijk de afsluiting van de digitale dialoog terug.