Zorgwerk

Ten behoeve van het commissiedebat ‘Arbeidsmarktbeleid in de zorg’ op 6 maart 2024 gaf de Raad de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aantal adviezen mee over het arbeidsmarkttekort in de zorg.