Is dit wel verantwoord?

In de zorg werkt de huidige manier van verantwoorden al een tijd niet meer. Toch laat verbetering hiervan lang op zich wachten. In dit advies identificeert de Raad blijvende problemen bij de huidige verantwoordingspraktijk en adviseren wij voor een paradigmashift in verantwoorden.

Blijk van vertrouwen

Dit gevraagde advies is een vervolg op ons advies ‘Blijk van vertrouwen’ uit 2019. De Raad pleitte ervoor om verantwoorden in de hele zorgsector fundamenteel anders in te richten. Door wederkerigheid centraal te stellen, zou het onderlinge vertrouwen moeten toenemen.

Aanvraag

Tot op heden laat verbetering echter lang op zich wachten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil deze fundamentele omslag van de verantwoordingspraktijk graag bespoedigen. En vroeg de Raad daarom om een advies te vragen op basis van de volgende vragen:

  • Wat zijn de bevorderende en de belemmerende mechanismen om te komen tot een systeem van verantwoorden dat is gebaseerd op vertrouwen?
  • Wat is er van wie concreet nodig om er (op korte termijn) voor te zorgen dat bij verantwoording het initiatief meer bij zorgverleners ligt in plaats van bij de partijen die verantwoording vragen?

Scope

In dit advies hanteren we een brede opvatting van verantwoorden, die aansluit bij de administratieve lasten die zorgverleners ervaren. Bij verantwoorden denken we daarbij niet alleen aan verantwoorden over rechtmatigheid, zoals aan het ministerie van VWS, maar ook aan verantwoorden en informatieverstrekking over kwaliteit aan andere partijen. Dit advies richt zich op de curatieve en langdurige zorg. 

Adviestraject

Projectteam