Met de stroom mee

Binnen het huidige zorgstelsel krijgen burgers niet de juiste zorg en ondersteuning aangeboden. In dit advies beantwoordt de Raad de vraag welke aanpassingen in het zorgstelsel nodig zijn om het stelsel duurzaam en adaptief te maken.

3 transities

Dit advies bevat drie transities met concrete voorstellen die noodzakelijk zijn voor een toekomstbestendig zorgstelsel:

  • Van concurrentie naar samenwerking.
  • Van individuele naar gedeelde verantwoordelijkheid.
  • Van gesloten naar open en lerend. 

Met de stroom mee - Naar een duurzaam en adaptief stelsel van zorg en ondersteuning

Projectteam