De kunst van het innoveren

Het Nederlandse innovatiebeleid voor zorg en sociaal domein is dringend aan herziening toe. Personeelstekorten, gezondheidsverschillen en milieubelastende zorgorganisaties: de uitdagingen in de zorg en het sociaal domein zijn enorm. Dit vraagt om beleid dat maatschappelijke opgaven centraal stelt. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) in het advies ‘De kunst van het innoveren. Tijd voor een maatschappelijk perspectief op zorginnovatie’. 

Ongerichte innovaties met onduidelijke opbrengst

In de zorg en het sociaal domein is veel innovatiekracht. Beleidsmakers faciliteren en stimuleren innovaties. Het ontbreekt echter aan focus, gezamenlijkheid en doorzettingsvermogen bij het verspreiden van vernieuwing. Het blijft zo onduidelijk hoe alle investeringen in innovatie grote maatschappelijke problemen verminderen en wat burgers er aan hebben. Daarom is het hoog tijd voor een hernieuwde innovatieaanpak, waarbij innovators, zorgprofessionals, zorgorganisaties en hun financiers samen met burgers gericht vanuit een maatschappelijk perspectief gaan innoveren. Die aanpak houdt in: werken vanuit breedgedragen missies, meer samenhang in innovatieprogramma’s en -regelingen, nieuwe verdienmodellen mogelijk maken en een strategie voor het omgaan met verlies en weerstand.

Hoe ver zijn we met dit advies?

Projectteam

Prof. dr. J.A.M. (Jan) Kremer
Drs. P. (Pieter) Hilhorst
mr. A. (Ageeth) Ouwehand
Dr. R. (Richard) Heijink
Drs. A.T. (Antoinette) Reerink