Actualisatie werkagenda 2020-2024

In deze actualisatie beschrijven we hoe we de komende twee jaar verder invulling gaan geven aan onze werkagenda.

Gespreksronde

Voor het actualiseren van de werkagenda hebben we gesproken met vertegenwoordigers vanuit beleid, praktijk en wetenschap. Deze gespreksronde bevestigt ons dat we met onze focus van thema’s (verschillen in de samenleving, gezonde en sociale leefomgeving, grenzen aan genezen en verbeteren, arbeidsmarkt en schurende stelsels) goed zitten. We houden de komende twee jaar dan ook vast aan deze vijf thema’s.

Extra aandacht

Binnen deze thema’s gaan we verdere verdieping aanbrengen en onderwerpen aansnijden die extra aandacht verdienen. Zo willen we nader ingaan op jeugdzorg & ggz, op de verbinding tussen de leefomgeving, gezondheid en duurzaamheid, en op het vraagstuk van sturing en regie binnen de stelsels van zorg en ondersteuning.