Beeld: ©ANP

Van schuld naar schone lei

Problematische schulden zijn een individueel én een maatschappelijk probleem: een probleem dat met de huidige stijging van de prijzen voor energie en levensmiddelen snel groter dreigt te worden. Voor het voorkómen van risicovolle en problematische schulden is snel nieuw beleid nodig dat de bestaanszekerheid van mensen centraal stelt.

Eenvoud loont

In 2017 nam de Raad het toenmalige stelsel van schuldhulpverlening kritisch onder de loep in het advies Eenvoud loont. Sindsdien hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden in de wereld van schulden en schuldhulpverlening. Zo lanceerde het kabinet in 2018 het Actieplan brede schuldenaanpak. In dit advies kijken we terug op de afgelopen 5 jaar. Hoe passen de ontwikkelingen in die periode binnen de 3 vormen van ontzorgen die we destijds in Eenvoud loont voorstelden? En is dit alles voldoende voor de huidige schuldenproblematiek?

Hoe ver zijn we met dit advies?

Van schuld naar schone lei

Projectteam

H.J. (Erik) Dannenberg
M.M. (Marleen) Kraaij-Dirkzwager, MScPH
Dr. R.A.A (Robert) Vonk
T.G.L. (Tim) 'S Jongers