Leven met het einde in zicht

Dit advies gaat over het belang van passende zorg en ondersteuning voor mensen voor wie de dood door ziekte of toenemende kwetsbaarheid in zicht komt, zonder dat duidelijk is wanneer deze zal volgen. Het is daarbij niet altijd wenselijk dat het medische perspectief zo lang en zo vanzelfsprekend centraal staat.

Tweeluik

Het advies is het laatste deel van een tweeluik over beter samenleven en zorgen met de onontkoombare dood in het vooruitzicht. Waar dit advies zich vooral richt op wat dit vraagt van de zorgsector, gaat het recente inspiratieadvies ‘StervelingenBeter samenleven met de dood’ in op wat dit van de samenleving in bredere zin vraagt.

Hoe ver zijn wij met dit advies?

Leven met het einde in zicht

Projectteam

  • mr. A. (Ageeth) Ouwehand
  • Prof. dr. J.A.M. (Jan) Kremer
  • Dr. M.E. (Marlies) Vissers
  • E.J.J. (Evert) Schot MSc (vanaf okt 2021)
  • W. (Willemijn) van der Zwaard MA (tot okt 2021)