Opnieuw akkoord?

Sinds 2012 sluit de minister van VWS op het terrein van de curatieve zorg hoofdlijnenakkoorden met vertegenwoordigers van zorgaanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars, gemeenten en patiënten. In die akkoorden maken partijen afspraken over de maximaal toegestane financiële groei en over inhoudelijke onderwerpen. Aanvankelijk bestonden de hoofdlijnenakkoorden vooral uit afspraken over het beheersen van de zorguitgaven. In de latere hoofdlijnenakkoorden staan ook steeds meer inhoudelijke afspraken.

Beeld: ©ANP

Nut

Gezien de doorlopende discussies over het nut van de hoofdlijnenakkoorden acht de Raad het van belang om regering en parlement te adviseren over de keuze voor en de aanpak bij eventuele nieuwe bestuurlijke (hoofdlijnen)akkoorden in de zorg. Dit advies past binnen het thema ‘Schurende stelsels’ uit onze werkagenda 2020-2024.

Aanpak

In dit advies analyseert de Raad de ontwikkeling en werking van de hoofdlijnenakkoorden als beleidsinstrument in de curatieve zorg van 2012 tot 2021. Ook kijkt de Raad vooruit: hoe kunnen bestuurlijke akkoorden waardevol zijn in de toekomst? En is het opnieuw sluiten van hoofdlijnenakkoorden wel wenselijk? We hanteren 3 invalshoeken voor onze reflectie op de huidige en de voorgaande hoofdlijnenakkoorden: 

  • het proces van het sluiten van en werken met hoofdlijnenakkoorden;
  • het effect van hoofdlijnenakkoorden op de onderhandeling tussen individuele zorgverzekeraars en zorgaanbieders;
  • de effecten van het werken met hoofdlijnenakkoorden op andere onderdelen van het zorgstelsel. 

Het advies is gebaseerd op openbare bronnen en gesprekken die wij de afgelopen periode voerden met 40 direct betrokkenen en inhoudelijk experts.

Opnieuw akkoord?

Adviezen voor een passende inzet van bestuurlijke akkoorden in de zorg

Projectteam