Gezichten van een onzeker bestaan

Bestaansonzekerheid is schadelijk. En de schade die het op lange termijn veroorzaakt, is vaak onomkeerbaar. Hoe meer men wordt geconfronteerd met een opeenstapeling van problemen, hoe meer die elkaar versterken en hoe minder het vermogen wordt om ze zelf te verhelpen. En hoe groter het effect op de gezondheid. De manieren waarop mensen in bestaansonzekerheid terechtkomen, zijn net zo divers als de groep die dit overkomt. Download hier het volledige verhalenboek.

Gevolgen van bestaansonzekerheid

Mensen die leven in bestaansonzekerheid hebben een tekort aan persoonlijk, cultureel, economisch en sociaal kapitaal. Zij hebben een (te) klein informeel ondersteunend netwerk, instabiele woonsituatie, geen werk of dagbesteding en onvoldoende financiële middelen. Met dit verhalenboek laat de Raad zien welke gevolgen bestaansonzekerheid op welzijn.

De portretten

In ‘Gezichten van een onzeker bestaan’ tekenen we de verhalen op van 14 mensen die leefden in bestaansonzekerheid. En van hun zoektocht om daaraan te ontkomen. Deze 14 mensen hebben een groot deel van hun leven in de overlevingsmodus gestaan. Zij deelden hun verhaal in de hoop daar anderen in de toekomst mee te kunnen helpen. Later in 2021 presenteert de Raad een advies over wat nodig is om bestaansonzekerheid terug te dringen.

Projectteam

Bestellen publicatie

U kunt het verhalenboek 'Gezichten van een onzeker bestaan' bestellen via dit bestelformulier.

Bijlagen