Blogreeks ter inspiratie bij advies Blijk van vertrouwen

De RVS onderzoekt in het adviestraject ‘Anders verantwoorden’ hoe verantwoording beter kan bijdragen aan goede zorg en ondersteuning. In aanloop daarnaartoe heeft de RVS verschillende denkers en deskundigen gevraagd een blog te schrijven. De blogs dienen als inspiratie voor het advies. Elk belichten zij het thema vanuit hun eigen invalshoek. Ze zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteurs. Dit is de bundel met alle blogs die zijn verschenen.

Blogreeks ter inspiratie advies Blijk van vertrouwen