WHO CARES briefadvies

Op donderdag 8 maart is in het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de reizende tentoonstelling WHO CARES officieel geopend door Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Chris Kuijpers, DG Bestuur, Ruimte en Wonen (BZK) en Kees van der Burg, DG Langdurige Zorg (VWS). De tentoonstelling is een overzicht van de vorig jaar georganiseerde ontwerpprijsvraag WHO CARES, die ging over nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning.

Logo Who cares, afbeelding bij ontwerpwedstrijd

De drie initiatiefnemers van WHO CARES, te weten Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Pauline Meurs (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Gijsbert van Herk (Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humanitas) vragen aandacht voor het WHO CARES briefadvies dat diezelfde dag is verstuurd aan de ministers van BZK en VWS.

In dit briefadvies schetsen de initiatiefnemers ervaringen, observaties en inzichten opgedaan tijdens de prijsvraag. Daarnaast doen zij aanbevelingen voor het vervolg, waaronder de oprichting van een Community of Practice om de opgedane kennis en ervaring uit de praktijk te verbreden en te verdiepen.

De ontwerpprijsvraag WHO CARES

Nieuwe ideeën die een antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing en verduurzaming van de wijken. Dat was de opgave voor de ontwerpprijsvraag. 174 multidisciplinaire teams deden mee aan de prijsvraag. De teams waren verrassend breed van samenstelling met leden uit de wereld van de architectuur en stedenbouw, de technologiesector, zorg- en welzijnsorganisaties, de financiële wereld en de wetenschap.

De ontwerpprijsvraag WHO CARES leverde een rijke oogst aan nieuwe plannen, inzichten en ontwerpen om de relatie van wonen en zorg van een nieuwe impuls te voorzien. Concrete plannen voor echte wijken in de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen.

Over WHO CARES

Ontwerpprijsvraag WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Stichting Humanitas, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Projectgroep

  • Prof. dr. P.L. (Pauline) Meurs, voorzitter
  • Dr. I. (Ingrid) Doorten, senior adviseur

In de media

Lees in één overzicht waar er in de media artikelen zijn gepubliceerd over WHO CARES briefadvies.

Bestellen publicatie

U kunt het advies 'WHO CARES' bestellen via dit bestelformulier.