Gezien en gehoord: achtergrondstudie

In deze achtergrondstudie zijn zes kernopgaven uit De Zorgagenda uitgewerkt. Deelnemers aan de raadpleging deelden hun ideeën en ervaringen. Het is een beschrijvende studie, waarin verschillende perspectieven op dezelfde vraag de revue passeren. De studie is daarmee een weergave van de meningen van de deelnemers en als zodanig niet de visie van de RVS.