Verslag Jaarlijkse conferentie RVS 10 oktober 2017

Dit verslag geeft een inhoudelijke terugblik op de conferentie. Wij halen de belangrijkste boodschappen aan de nieuwe minister(s) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar voren die de deelnemers – voortbouwend op het advies van de RVS – hebben meegegeven.