Rapportage focusgroepen met patiënten/cliënten: Persoonsgestuurde zorg en behoeften van burgers

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is bezig met de voorbereiding van een advies waarin ‘een ander perspectief op zorginkoop’ centraal staat. Dit met als doel waar mogelijk het zorgstelsel te verbeteren.