Achtergrondstudie: Het Bewijs

Achtergrondstudie bij het advies “Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg.”

Auteur: Leo Ottes