Achtergrondstudie: Een toekomst voor Evidence-Based Medicine

Achtergrondstudie bij het advies “Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg.”

Auteurs: Martijn Felder en Willem Jan Meerding