De zorgagenda voor een gezonde samenleving

De RVS agendeert in De Zorgagenda zes kernopgaven voor een gezonde samenleving.

Cover Zorgagenda

Samen vormen ze het begin van een nieuwe visie op volksgezondheid in een samenleving waarin mensen meer dan ooit van elkaar verschillen. Een samenleving, bovendien, waarin aandacht nodig is voor onderling vertrouwen en blijvende solidariteit. Het zijn grote woorden, die we in De Zorgagenda voor een gezonde samenleving vertalen naar zes kernopgaven voor politiek, beleid en praktijk.

Het is een optimistische agenda geworden: het gaat goed met zorg en hulp in Nederland. Tegelijk zijn er fundamentele zorgen en onzekerheden onder burgers over waar het met de verzorgingsstaat naar toe gaat. De zes kernopgaven op De Zorgagenda kaarten deze zorgen en onzekerheden aan. Belangrijk: ze zijn niet gericht op het vinden van snelle, gemakkelijke oplossingen. Geen quick fixes dus: daarvoor zijn deze opgaven te complex.

Projectgroep

Dr. ir. D.A.J. (Daan) Dohmen, raadslid

Prof. dr. P.L. (Pauline) Meurs, voorzitter

W. (Willemijn) van der Zwaard, MA, senior adviseur

Dr. I. (Ingrid) Doorten, senior adviseur

In de media overzicht

Lees in één overzicht waar er in de media artikelen zijn gepubliceerd over de zorgagenda voor een gezonde samenleving.

Bestellen publicatie

U kunt het advies 'De zorgagenda voor een gezonde samenleving' bestellen via dit bestelformulier.