Achtergrondstudie Juridische drempels voor toepassing

In deze notitie worden de juridische belemmeringen voor de implementatie en adaptatie van (consumenten)-eHealth in kaart gebracht aan de hand van zeven thema’s. Vervolgens worden, daar waar relevant, suggesties gegeven voor oplossingsrichtingen. Achtergrondstudie bij Gebruik e-Health.