Achtergrondstudie Het perspectief van artsen in de ouderenzorg op het gebruik van eHealth

Achtergrondstudie bij Gebruik van e-Health, waarin de volgende twee hoofdvragen zijn gesteld: Welke ervaringen hebben artsen in de ouderenzorg met het gebruik van eHealth-toepassingen ter versterking van de posi-tie van multimorbide ouderen en wat zijn hun verwachtingen op dit vlak voor de toekomst? Wat denken deze artsen nodig te hebben om voorbereid te zijn op de toekomst als het gaat om gebruik van dit soort eHealth-toepassingen?