Achtergrondstudie Financiering en bekostiging e-Health

Achtergrondnotitie die ondersteunend is aan het advies ‘eHealth, zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden’. De centrale vraagstelling is: Hoe ziet de opkomst van consumenten-eHealth er uit en welke transformatie gaat deze ontwikkeling teweegbrengen?