Achtergrondstudie e-Health in gemeentelijk domein

In deze verkenning zijn het gebruik en de verwachtingen van gemeenten en maatschappelijke organisaties inzake (professionele en consumenten) eHealth en andere digitale toepassingen op het terrein van preventie, ondersteuning en zorg onderzocht.