Achtergrondstudie Consumenten e-health a game changer

Ontwikkelingen en toepassingen van eHealth en zelfmanagement zouden een grotere rol moeten gaan spelen in de zorg van de (ook nabije) toekomst en breder verspreid moeten worden. Dit draagt bij aan kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid. Het adviesproject eHealth, zelfmanagement en gezondheidsvaardig-heden zoekt antwoord op de vraag: hoe ziet de opkomst van consumenten-eHealth er uit en welke transformatie gaat deze ontwikkeling teweegbrengen?