Overheidsbeleid gericht op gedragsverandering meer dan een mooi streven

Baukje Stinesen en Reint Jan Renes hebben een verkennende studie gedaan naar overheidsinitiatieven van gedragsbeïnvloeding in de domeinen gezondheid, mobiliteit en financiën.