Garanties voor kwaliteit van zorg

Zorginstellingen verkeren in turbulente omstandigheden, waarin veel zekerheden verdwijnen en plaatsmaken voor een strijd om het voortbestaan. De druk van buitenaf om garant te staan voor de kwaliteit en veiligheid van zorg neemt toe en wordt meer dan ooit de sleutel tot overleven. Om dit te bereiken is een andere weg aangewezen dan het aanscherpen van de eisen die aan het bestuur en interne toezicht gesteld worden.

De Raad stelt een andere wijze voor om kwaliteit te meten en te borgen, aan de hand waarvan zowel interne als externe belanghebbenden van een zorginstelling kunnen beoordelen of de zorgaanbieder garant staat voor kwalitatief goede en veilige zorg. Hierin hebben zowel harde als zachte elementen, waaronder de organisatiecultuur en ervaringsdeskundigheid van cliënten een plaats.

In essentie gaat het om het volgende:

  • inperking van het aantal (van buitenaf opgelegde) prestatie-indicatoren; vervanging door vanuit de zorgpraktijk zelf voortkomende indicatoren;
  • integratie van het professionele en het instellingsbrede kwaliteitssysteem;
  • aandacht voor naleving van formele en informele regels gericht op continue kwaliteitsverbetering
  • versterking van patients governance, zowel op individueel als collectief niveau.