Redzaam ouder

Redzaam ouder: zorg voor niet-redzame ouderen vraagt om voorzorg door iedereen. Om verschraalde ouderenzorg te voorkomen moeten alle burgers voorzorgsmaatregelen treffen, moeten zorgverleners zorg aan huis bieden en moeten burgers meer privaat investeren en hun netwerk inzetten voor hun oude dag.

Welk probleem lost dit advies op?

De toekomstige zorg aan niet-redzame ouderen staat ernstig onder druk. Dit advies laat zien dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn, opdat ouderen hun redzaamheid zo lang mogelijk behouden, opdat extramurale voorzieningen de zorgbehoefte van thuiswonende ouderen kunnen opvangen en opdat verschraling van zorg wordt tegengegaan.

Wat zijn de gevolgen voor de burger?

De burger krijgt meer verantwoordelijkheid. Hij moet al vroeg in het leven voorzorgsmaatregelen treffen voor zijn oude dag en krijgt daar keuzevrijheid en regie voor terug.

Wat zijn de gevolgen voor de zorgverlener?

De zorgverlener moet gaan samenwerken in multidisciplinaire teams en met informele zorgverleners, om ook ouderen met complexe problematiek zorg aan huis te kunnen bieden. Tevens moet hij zich richten op voorzorg.

Wat kost het?

Wanneer we niets doen zullen de kosten van de ouderenzorg dramatisch verder stijgen. De maatregelen in Redzaam ouder zorgen ervoor dat burgers meer zelf investeren, zodat het collectieve basisarrangement geborgd blijft voor niet-redzame ouderen.

Wat is nieuw?

Redzaam ouder presenteert een nieuwe visie, namelijk: zorg voor niet-redzame ouderen vraagt om voorzorg door iedereen. Burgers stellen een zorgverklaring op waarin zij aangeven hoe zij de zorg op hun oude dag willen regelen en hoe zij deze gaan bekostigen. Een verpleegkundige coördineert de medische en verpleegkundige zorg rondom de thuiswonende oudere. Een ander zorgstelsel stimuleert burgers om meer privaat te investeren en hun netwerk in te zetten voor hun oude dag, bijvoorbeeld door het collectieve pakket te beperken tot zware zorgvragen of door ouderen die hun zorg zelf regelen te belonen.

Samen met het advies verschijnt een brochure met de titel ‘Jong over oud’, waarin negen bekende Nederlanders (waaronder Franka Treur, Fatima Moreira de Melo en Aaf Brandt Corstius) vertellen hoe zij aankijken tegen oud worden in Nederland. Bij deze brochure zit in beperkte oplage de CD ‘Dove en de blinde’ van Sofie van Dijck.