Zorg voor je gezondheid!

In de zorgsector moeten en de vraag en het aanbod een andere weg inslaan. Niet meer, zoals tot nu toe, kiezen voor zorg en ziekte (zz), maar voor gedrag en gezondheid (gg). Van zz naar gg dus.

Welk probleem lost deze discussienota op?

De zz-aanpak past niet meer bij de zorgvrager van de komende tien jaar. Mensen kloppen niet in de eerste plaats aan om zorg bij ziekte. Zij willen gezond blijven. Zij willen meedoen in de samenleving. Dat betekent een ander aanbod.

Wat zijn de gevolgen voor de consument?

Dit vraagt veel meer dan nu van de eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid. De burger is in deze aanpak niet meer, zoals nu, een passieve consument van zorg. Nee, hij is een actieve burger op zoek, soms samen met de zorprofessional, naar gezondheid en naar kansen om mee te doen in de samenleving. Het betekent wel dat de burger meer zelf moet betalen voor zijn zorg. Maar ook dat hij meer beloond wordt voor gezond gedrag.

Wat zijn de gevolgen voor de zorgverlener?

Die zijn enorm. Dit nieuwe denken vereist een volstrekt andere manier van werken. Sneller en actiever ingrijpen. Veel meer aandacht voor preventie. Naar voren denken! Een gerichtheid op de samenleving. En vooral ook: de patiënt coachen bij het zelfmanagement.

Wat kost het?

In wezen kosten de voorstellen in deze discussienota geen geld. Men – zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid – moet hun geld anders inzetten. Zij moeten investeren in gg, niet in zz. Na verloop van tijd, waarschijnlijk tussen nu en vijf jaar gaat dit geld opleveren.

Wat is nieuw?

Heel veel in deze discussienota is nieuw. De gg-aanpak bijvoorbeeld. Maar ook het inloopcentrum, de 50 medisch-specialistische netwerken, de rol van de huisarts, de prestatiebeloning, de preventiebonus. En nog veel andere ideeën in deze nota.