Versterking voor gezinnen

De minister voor Jeugd en Gezin bereidt een nota voor over gezinnen. Voor deze nota heeft hij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) om advies gevraagd.

De RVZ over de banden tussen grootouders, ouders en kleinkinderen – de intergenerationele zorgrelaties van gezinnen – en de RMO over de banden tussen gezinnen en hun sociale omgeving – de village van gezinnen.