Schaal en zorg

Parlementaire onrust is de aanleiding voor dit advies. De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over fusies van zorginstellingen. Die zouden negatieve gevolgen hebben voor kwaliteit, bereikbaarheid en diversiteit van het zorgaanbod. En dus moet de minister van VWS fusies kunnen verbieden, vindt de Kamer: een aparte fusietoets voor de zorgsector moet er komen. De minister heeft de RVZ hierover om advies gevraagd.

Het advies is voorbereid door een projectgroep onder leiding van drs. Pieter Vos. De betrokken raadsleden waren mevrouw mr. A-M. (Anke) van Blerck-Woerdman en prof. dr. W.N.J. (Wim) Groot.