Niet langer met de ruggen naar elkaar

Autochtonen en allochtonen dreigen steeds meer langs elkaar heen te leven. Zo neemt het aantal interetnische contacten af, zijn achterstanden hardnekkig en verslechtert de onderlinge beeldvorming. De RMO laat in dit advies zien welke mogelijkheden de overheid heeft om deze ontwikkelingen te keren. Belangrijk is daarbij om verbinden op met structurele en etniciteit-overstijgende methoden te bevorderen.

Gerichte aanpak

Sociaal-economische positieverbetering van minderheden – hogere opleiding, meer werk, betere banen – gaat samen met meer interetnische verbindingen. Werk, onderwijs en taal zijn dus van groot belang voor verbinden. Voorbeeld: stel ambitieuze plannen op om de werkgelegenheid van groepen minderheden terug te brengen tot landelijke gemiddelden en bestrijd racisme op de arbeidsmarkt.

Vanzelfsprekend verbinden

Publieke familiariteit is een cruciale bouwsteen voor sociale relaties. Mensen kunnen publieke familiariteit opbouwen door de ander herhaald te ontmoeten. De ruimtelijke inrichting en het functioneren van publieke instituties vormen hier de aangrijpingspunten. De kans op herhaalde ontmoetingen is het grootst op het moment dat ontmoetingsplaatsen plekken zijn waar mensen komen om andere redenen dan integratie, zoals voor werk, recreatie of andere belangen.

Direct verbinden

Lokale ontmoetingsprojecten zijn vaak kortstondig en zijn georganiseerd rond etnische verschillen. Het voorbeeld bij uitstek is de multiculturele straatbarbecue die de deelnemers, hoe gezellig ook, vooral leert wat er anders is aan de ander. De RMO stelt voor de aandacht te verplaatsen naar duurzame projecten die zijn georganiseerd rond etniciteitoverstijgende factoren. Voetballen, werken, kinderen opvoeden, veiligheid en postzegels sparen bieden allemaal mogelijkheden om mensen te verbinden, ongeacht hun etniciteit.