Gezin anno nu

Om meer inzicht te krijgen in de ‘toestand van het gezin anno nu’ heeft de Nederlandse Gezinsraad in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling een aantal feiten op een rij gezet. Deze laten zien dat het allang niet meer terecht is om het gezin te associëren met traditionele verhoudingen.

Positief over thuissituatie

Onderzoek naar de beleving van de opvoeding door ouders in Nederland laat zien dat het met de meeste gezinnen goed gaat. Zowel de meeste ouders als de meeste kinderen oordelen positief over hun thuissituatie en de opvoeding. Toch geeft een niet onbelangrijk deel van de ouders aan gematigd of negatief gestemd te zijn over de beleving van de opvoeding. Dit geldt in sterkere mate voor niet-westerse ouders, eenoudergezinnen en ouders die onder de armoedegrens leven.

Veel ouders kennen weg naar ondersteuning niet

Opvallend is dat slechts de helft van de ouders de weg naar opvoedingsondersteuning weet te vinden. Dat veel ouders geen voorzieningen kennen waar ze terecht kunnen voor ondersteuning, wordt weerspiegeld in hun negatieve oordeel over ondersteuning van de zijde van de overheid bij de opvoeding. De meerderheid van de ouders vindt dat er in de Nederlandse politiek onvoldoende aandacht is voor gezinszaken.

Deze studie heeft als input gediend voor de Gezinsbrief van Staatssecretaris Ross-van Dorp.