Houdbare solidariteit in de gezondheidszorg

Nederlanders hechten veel waarde aan solidariteit. Die komt echter onder druk te staan. Als we de solidariteit in onze gezondheidszorg – tussen jong en oud, tussen gezond en ziek – willen behouden, dan moeten we daar stevige voorwaarden aan gaan verbinden.

De RVZ wil met het signalement ‘Houdbare solidariteit in de gezondheidszorg’ een aanzet geven voor een maatschappelijk debat. Hij meent dat een dergelijk debat gebaat is bij een feitelijke basis. Daarvoor dient dit signalement.