Gezondheid en gedrag

Hoewel we steeds beter weten dat een ongezonde leefstijl soms ernstige en blijvende gezondheidsrisico’s tot gevolg kan hebben, leven veel mensen daar niet naar. Er is kennelijk een groot verschil tussen weten en doen. De overheid vraagt zich af hoe dit probleem is op te lossen. Hoe kan ongezond gedrag van burgers omgebogen worden naar gezond gedrag en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Het advies Gezondheid en gedrag gaat op dit probleem in en richt zich vooral op de verantwoordelijkheidsverdeling. In hoeverre zijn burgers zelf verantwoordelijk voor gezond gedrag, wat is de rol van andere partijen, zoals werkgever, verzekeraar, school en wat moet de overheid doen om gezond gedrag te bevorderen?

Overgewicht en obesitas

Naast algemene problemen van gezondheid en gedrag, besteedt de Raad specifieke aandacht aan het toenemende volksgezondheidsprobleem van overgewicht en obesitas (extreem overgewicht). De omvang, ernst en gevolgen van dit probleem zijn vergelijkbaar met die van roken. In achtergrondstudies die opgenomen zijn in een afzonderlijke bundel wordt hierop verder ingegaan en vooral onderzocht bij kinderen en bij werknemers.

Gezondheidsrisico’s en ongezond gedrag

Ongezond gedrag leidt tot gezondheidsrisico’s, maar betekent dit ook dat dit tot hogere kosten leidt? En zijn deze kosten ook te verhalen op degenen die zich ongezond gedragen? Ook aan deze vragen is in het advies en in een van de achtergrondstudies aandacht besteed.

Het advies is voorbereid door drie raadsleden: mevrouw prof. dr. I.D. de Beaufort, mevrouw prof. dr. J.P. Holm en de heer drs. J.C. Blankert. De raadsleden werden bijgestaan door een ambtelijke projectgroep onder leiding van mevrouw dr. A.J. Struijs.