Aansprekend opvoeden

Ouders zijn en blijven de belangrijkste opvoeders van kinderen, maar ze staan er steeds vaker alleen voor. Traditionele (hulp)instellingen passen vaak niet meer, of zijn wegbezuinigd. Bovendien is de overheid zich lang niet altijd bewust van de effecten van beleid op de opvoeding van kinderen en jongeren.

persoonlijke nabijheid

Jongeren willen dat er volwassenen in de buurt zijn, die zich persoonlijk en constructief met hen bemoeien: een omgeving waarin een goede balans kan ontstaan tussen steun en toezicht. Dat vraagt om persoonlijke nabijheid en gekendheid, betrokkenheid en identificatie. Grootschalige en anonieme organisaties, scholen en ontmoetingsplekken moeten daarom zoveel mogelijk voorkomen worden. En zowel de jongeren als de opvoeders moeten invloed kunnen uitoefenen op de dagelijkse gang van zaken.

Samengevat: een nieuwe pedagogische infrastructuur.