Waardebepaling geneesmiddelen als beleidsinstrument

Geneesmiddelen moeten voor opname in het verzekeringspakket getoetst kunnen worden op kosteneffectiviteit. Dit staat in het advies dat in juni 1997 als beleidsinstrument is uitgebracht.

Bij kosteneffectiviteit gaat het om het systematisch in kaart brengen van de kosten en baten van een behandeling in termen van gezondheidswinst. Toetsing daarop is nodig om de kosten van geneesmiddelen te beheersen.
Een methode voor kosteneffectiviteitsonderzoek is beschikbaar, maar voor toepassing daarvan moeten nog richtlijnen worden opgesteld. De Raad denkt dat de methode over één jaar in de praktijk kan worden toegepast.