Vereenzaming in de samenleving

Tegen de mening van velen in blijkt eenzaamheid in binnen- en buitenland de afgelopen twintig jaar niet te zijn toegenomen. Voor de bestrijding van eenzaamheid heeft een algemeen signaleringssysteem de voorkeur boven nieuw beleid gericht op specifieke groepen in de samenleving.