Geen plaats in de herberg. Over de grenzen van verzorgingsstaten

Een essay over de grenzen van de verzorgingsstaat, over gelijkheid en gelijkwaardigheid van groepen burgers en over hun deelname aan de samenleving.

Auteur: Paul Schnabel
Nieuwjaarsessay januari 1996