Informatietechnologie in de zorg

Een goede informatievoorziening is essentieel voor een effectieve en efficiënte zorgverlening.

elektronische snelweg

De zorgverlener moet, met toestemming van de patiënt, kunnen nagaan waar welke informatie over de patiënt elders aanwezig is, die belangrijk is voor zijn taakuitoefening. Dit kan door gebruik te maken van een ‘zorgchip’, ene chipkaart die de patiënt bij zich draagt en waarop is vastgelegd waar welke informatie over de patiënt beschikbaar is. Daarnaast moeten papieren dossiers worden vervangen door gestandaardiseerde en gestructureerde ‘elektronische patiëntendossiers’.

Tenslotte dient er een ‘elektronische snelweg’ te zijn die de zorgverlener in staat stelt via de zorgchip toegang te krijgen tot voor de zorg relevante informatie die elders aanwezig is. De privacy van de patiënt dient hierbij gewaarborgd te zijn. De zorggegevens zijn daardoor, onafhankelijk van tijd en plaats, toegankelijk voor daartoe geautoriseerden. In het advies wordt aangegeven welke activiteiten nodig zijn om dit te realiseren