Programmatische jeugdzorg

Op 12 april 1996 heeft De Raad het advies Programmatische jeugdzorg aan de staatssecretarissen Terpstra en Schmitz uitgebracht. De beide bewindslieden hadden de Raad om dit advies gevraagd.

Beter afstemmen

De overheid wil dat het aanbod in de jeugdzorg beter op de vraag wordt afgestemd. Dit kan volgens de overheid door zorg aan te bieden in de vorm van programma’s voor probleemgroepen. In het advies stelt de Raad dat probleemgroepen geen goede basis zijn voor de verstrekking van de noodzakelijke hulp. Zo kan de groep ‘zwerfjongeren’ heel uiteenlopende hulpbehoeften hebben. Het hulpaanbod dient zo georganiseerd te worden dat het aansluit op de individuele hulpbehoefte.

De Raad adviseert daarom het aanbod in de jeugdzorg op te bouwen met behulp modulen. Een module bestaat uit een of meerdere, nader gespecificeerde functies. Bijvoorbeeld: intensieve ambulante begeleiding. Met de verschillende modulen wordt een programma samengesteld. De Raad beschrijft in het advies een systematiek waarmee tot modulen en programma’s kan worden gekomen. Verder formuleert de Raad een aantal voorwaarden voor het werken met programma’s in de jeugdzorg.

Er is een publieksversie beschikbaar van dit advies.