Over de raadpleging In het Oog van de Storm

De RVS presenteerde begin 2020 een nieuwe werkagenda. Daarin staan de onderwerpen waar de RVS zich de komende jaren over wil buigen. De huidige coronacrisis raakt aan al deze onderwerpen. We vinden het dus belangrijk de lessen van deze crisis mee te nemen in onze adviezen. Daarvoor horen we graag ook de lessen die u ziet. Daarnaast komen er misschien nieuwe onderwerpen op die om een advies vragen. Ook daar zijn we benieuwd naar.

Waarom een vragenlijst?

We hopen met deze vragenlijst een beeld te vormen van de stemming in Nederland. Hoe het met u gaat, maar ook uw beeld van hoe het met uw omgeving gaat. Daarnaast hopen we meer zicht te krijgen op de lessen die u ziet. In het algemeen, maar ook binnen de vijf thema’s uit onze werkagenda. Op deze manier kunnen we de aandachtspunten en signalen nú vasthouden, vastleggen en later meenemen in onze adviezen.

Aan wie is de raadpleging gericht?

Wij hopen met deze vragenlijst inbreng op te halen bij een diverse groep Nederlanders: zorg- en hulpverleners, patiënten en cliënten, beleidsmakers en bestuurders, maar ook andere mensen in onze samenleving. U kunt deze vragenlijst verspreiden en mensen in uw netwerk uitnodigen om mee te doen.

Wat gebeurt er met mijn inbreng?

We gebruiken de resultaten van deze raadpleging om de lessen van de huidige crisis mee te nemen in onze advisering. Dit is de eerste brede raadpleging. In de komende maanden herhalen we de raadpleging met deels andere vragen. Zo monitoren wij de &. Het symbool dat voor ons de onlosmakende verbondenheid tussen Volksgezondheid en Samenleving weergeeft. Resultaten van de raadpleging benutten we in onze adviezen en andere publicaties. Op deze manier wil de RVS tijdens en na de coronacrisis insprirerende raadgever zijn voor Nederland.

Hoe doe ik mee?

Wilt u meedoen aan onze volgende raadplegingen? Stuur een mail naar mail@raadrvs.nl. Dank alvast voor uw bijdrage.