Reactie Minister De Jonge, minister Bruins en staatssecretaris Blokhuis op advies 'Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg'

Op 4 oktober 2019 hebben de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van het programma (Ont)regel de zorg. In deze voortgangsrapportage geven zij ook hun visie op vertrouwen in de zorg en reageren ze op het advies 'Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Deze rapportage is tevens de kabinetsreactie op dit advies.

In de rapportage geven de bewindspersonen aan dat zij de visie van de RVS delen en dat zij merken dat deze brede steun geniet. Zij geven aan in alle sectoren en met alle betrokken partijen het gesprek aan te gaan over hoe de visie van de RVS verder in de praktijk te brengen is.