Drie adviesraden roepen nieuwe kabinet op om het tij te keren: “Zorg voor gezond bewegen”

De gezondheid en het welzijn van veel Nederlanders staan onder druk. Inmiddels heeft 50% van de volwassen Nederlanders overgewicht, met afname van de fysieke gezondheid als gevolg. Ook zijn er grote zorgen over de mentale gezondheid, met name onder jongeren. De sociale samenhang in de maatschappij neemt bovendien af terwijl gevoelens van eenzaamheid toenemen.  We zien dat Nederlanders steeds minder bewegen Dat verhoogt onder andere het risico op chronische ziekten en depressie.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Nederlandse Sportraad maken zich grote zorgen. Zij geven in een gezamenlijke brief aan hoe het kabinet concreet kan bijdragen aan de eigen ambitie uit het hoofdlijnenakkoord om preventie meer centraal te stellen, inclusief sport en bewegen. Doel van het kabinet is om hiermee de gezondheid te verbeteren, gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorgvraag te beheersen.

Beeld: ©RVS / ANP

De adviesraden doen twee aanbevelingen aan het nieuwe kabinet om het tij te keren, gericht op voorwaarden om gezonder te kunnen leven door te ontmoeten, te sporten en te bewegen:

Allereerst roepen de raden op om werk te maken van een groene en beweegvriendelijke leefomgeving, die uitnodigend is voor mensen om naar buiten te gaan om te bewegen en anderen te ontmoeten. Dit kan worden bereikt door de aanwezigheid van voldoende groen te vergroten, gecombineerd met prettige en veilige wandel- en fietspaden en andere (sport)voorzieningen.

Ten tweede zijn toegankelijke voorzieningen nodig zodat iedereen de mogelijkheid heeft om te sporten en te bewegen. Dit vraagt extra aandacht voor behoud van faciliteiten in de regio, het versterken van netwerken (tussen bijvoorbeeld scholen en verenigingen), en sociaal beleid gericht op mensen in kwetsbare posities. Deze laatste groep heeft namelijk vaak geen geld om te bewegen of geen mensen om dit mee te doen, en raakt bovendien nogal eens verstrikt in financiële regelingen.

Deze brief is gericht aan de volgende bewindspersonen:  
Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Minister van Klimaat en Groene Groei
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport