Arbeidsmarkttekort in de zorg

Vandaag debatteert de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Via deze brief informeerden wij de Tweede Kamercommissie over onze adviezen hierover.

Van werken ín de zorg naar zorgwerk

In deze brief nemen wij de analyses van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 als uitgangspunt, samen met haar oproep tot het maken van keuzes. In de toekomst zal er meer zorg nodig zijn voor een vergrijzende en meer diverse samenleving. Om mensen van alle leeftijden en achtergronden te kunnen blijven helpen, bepleit de Raad een andere manier van kijken naar en organiseren van zorg en ondersteuning. Met een gelijkwaardige samenwerking tussen bevoegde zorgprofessionals en bekwame informele zorgverleners, zoals mantelzorgers en vrijwilligers. Concreet betekent dit onder andere:

  • Stel bekwaamheden in plaats van bevoegdheden centraal. Neem in de evaluatie van de Wet BIG de mogelijkheden mee van een bekwaamhedenportfolio;
  • Zorg dat opleidingsinstituten en zorgorganisaties veel meer maatwerk (kunnen) bieden aan zij-instromers die een baan in de zorg ambiëren. Als daarnaast vrijwilligers en mantelzorgers deelcertificaten kunnen halen voor hun bekwaamheden, kunnen ook zij van meer waarde zijn;
  • Halveer de administratieve lastendruk in 5 jaar. Zo komt bij zorgprofessionals meer tijd beschikbaar voor het uitvoeren van hun zorgtaken.