Ontvangst ProFri manifest door Stannie Driessen

Op 1 november nam Directeur Stannie Driessen het frietmanifest in ontvangst. Dit is een reactie van ProFri op het RVS advies Een eerlijke kans op gezond leven. De RVS roept op tot een dialoog om Nederland samen gezonder te maken. 

Gezondheidsverschillen

Pro Fri spreekt over de demonisering van de cafetaria’s, snackbars en frituren in zowel de media als in notities en rapporten van adviesorganen en de overheid. Ik verzeker u dat de RVS niet demoniseert.

Wél willen wij eraan bijdragen dat de grote gezondheidsverschillen in Nederland kleiner worden. Mensen met een laag inkomen en een praktische opleiding sterven gemiddeld 7 jaar eerder dan mensen met een hoog inkomen en een theoretische opleiding. En ze leven 15 jaar minder in goede gezondheid. Dat zijn immense verschillen voor een welvarend land als Nederland.

Leefomgeving

Deze verschillen hangen samen met het eet- en leefpatroon van mensen. Maar ook met hun leefomgeving en leefsituatie. Want gezond eten is niet alleen een individuele verantwoordelijkheid. Per dag maken we wel 200 voedselkeuzes, waarvan 90% onbewust. Ongezond eten is gemakkelijker voorhanden, is goedkoper en er wordt bovendien ook meer reclame voor gemaakt dan voor gezond eten. De veranderde voedselomgeving wordt al jaren als 1 van de belangrijkste oorzaken van overgewicht gezien.

Een gezonde leefomgeving draagt bij aan gezond leef- en eetgedrag. Daarbij hoort dat het makkelijk is om een gezonde keuze te maken. In het manifest staat dat er geen ongezond voedsel is, alleen een ongezond eetpatroon. Een ongezonde leefomgeving stimuleert al dan niet gewild een ongezond eetpatroon.

7 aanbevelingen

U schrijft in het manifest: 'Naast het noemen van 'fastfood-winkels of snackbars', wordt in het rapport geen enkel ander verkooppunt van kilocalorieën benoemd'. Dat is niet waar.

Het RVS-advies bevat 7 aanbevelingen. In 1 daarvan, de laatste, pleiten we voor meer mogelijkheden om een gezondere leefomgeving te bevorderen. Dat helpt om de verleiding weerstaan om te vaak te vet, te zout of te zoet te eten. Als mogelijke andere maatregelen noemen we de invoering van een suikertaks, verlaging van de btw op gezond eten, zoals fruit en groenten en een verbod op reclame voor ongezond voedsel.

Rotterdam-Zuid

Rotterdam-Zuid is een wijk waar de gezondheidsachterstanden groot zijn. Het aantal snackbars in die wijk nam toe. Terwijl het aantal in een vermogende wijk als Hilligersberg gelijk bleef.

In wijken als Rotterdam-Zuid is het voor bewoners moeilijk om voldoende voedzaam, gezond en betaalbaar eten te komen. En bewoners van wijken als Rotterdam-Zuid zijn oververtegenwoordigd in de overgewicht-statistieken.

Alleen het stoppen van de toename aan snackbars en fastfood-ketens gaat niet de doorslag geven. Er is veel meer nodig om ervoor te zorgen dat de gezondheidsachterstanden in Rotterdam-Zuid afnemen.

Stap

Vergelijk het met de 30-kilometer zone die we tegenwoordig bij veel scholen inrichten. Daarmee verminderen we het aantal verkeersongelukken onder kinderen. Reduceren we het aantal ongelukken tot nul? Nee, maar dat is geen reden om het niet te doen.
Zo kan het vestigingsbeleid voor snackbars en fastfoodketens ook werken. Minder aanbod in de buurt van scholen of in wijken waar veel mensen met overgewicht wonen, kan de verleiding verminderen en daarmee de vraag ernaar verkleinen. Zijn we er daarmee? Nee, natuurlijk niet. We moeten ook kijken naar het voedselaanbod in de schoolkantine en de supermarkt. Daarom pleiten we als Raad ook voor de suikertaks en verlaagde BTW op gezond voedsel.

Dialoog

Ik nodig u van harte uit mee te denken over de bijdrage van de frituurbranche aan een betere gezondheid in Nederland. Dat kan en mag in kleine stapjes gaan, maar stilstand is achteruitgang.

Gaat u vooral door met wat u al doet: u gebruikt goed vet en frituurt op de juiste wijze. Wat zou u nog meer kunnen doen? Ik begrijp dat een snackbar werkt met houdbare en snel bereidbare producten, maar zijn er toch geen mogelijkheden voor een breder en gezonder assortiment? Ik zie dat er in steeds meer snackbars vega producten verkocht worden, dat was wellicht 15 jaar geleden ook ondenkbaar. Als een product er niet is, is er ook geen vraag naar.

U neemt als lid van Pro Fri uw vak serieus, en draagt daarmee al bij aan een betere kwaliteit van fastfood in Nederland. Wij blijven graag met u in gesprek over hoe we Nederland samen gezonder kunnen maken.

Ingekorte versie

Dit is een ingekorte versie van de reactie van Stannie Driessen op de ontvangst van het frietmanifest op 1 november 2021.