Twee adviezen gepresenteerd aan vaste Kamercommissie VWS

Op 15 september jl. brieften Jet Bussemaker, Jan Kremer, Ageeth Ouwehand en Bas Leerink de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ons adviezen 'Applaus is niet genoeg' en 'Opnieuw akkoord'.

Applaus is niet genoeg

Het is zorgwekkend dat nog steeds veel mensen die in de zorg werken de sector verlaten. Het anders waarderen en erkennen van zorgverleners door maatschappij en direct betrokkenen is volgens de Raad een begin. Maar ook betere arbeidsvoorwaarden, meer medezeggenschap en het gemakkelijker maken van samenwerking speelt een rol. Tijdens de briefing kwam o.a. het cultuuraspect en de benodigde emancipatie van deze zorgverleners aan de orde. Ook kwam het ontwikkelen van bekwaamhedenportfolio aan bod, zoals eerder is geadviseerd in het RVS-advies 'B van bekwaam'.

Bekijk de briefing terug

Opnieuw Akkoord

Dit advies gaat over de Hoofdlijnakkoorden in de zorg. De RVS adviseert om deze niet opnieuw af te sluiten in de huidige vorm: primair gericht op kostenbeheersing, ‘onderbouwd’ met inhoudelijke afspraken. Zoek in plaats daarvan naar de passende mix van beleidsinstrumenten voor de domein-overstijgende uitdagingen in de zorg. Durf het denken in modellen los te laten en zet de maatschappelijke opgave meer centraal. Aan de orde kwam ook de rol van de politiek, waaronder de Tweede Kamer. Er is meer politiek debat nodig over hoofdlijnakkoorden.

Bekijk de briefing terug

Hieronder kunt u de presentaties downloaden die tijdens de briefing zijn getoond:

Applaus is niet genoeg

Opnieuw akkoord